Home

Ondertekenen van de prestatieafspraken.

Dronten - 11 december 2023.  De laatste ledenraadsvergadering van dit jaar was op woensdag 29 november 2023.

Deze werd gehouden samen met de RvC en de directeur/bestuurder van OFW.       
Dit jaar had deze vergadering een speciaal tintje, namelijk het ondertekenen van de prestatieafspraken OFW, HBV en gemeente Dronten.
Van de gemeente waren beide wethouders deze avond aanwezig voor het zetten van de handtekening.            
Zowel de directeur van OFW Noek Pouw, de wethouders Peter van Bergen en Peter Duvekot,
de voltallige ledenraad van de HBV en het bestuur van de HBV gingen gezamenlijk op de foto.
Alle mensen op de foto zorgen elk jaar voor de prestatieafspraken.
De ledenraadsleden zijn van grote invloed over wat zij belangrijk vinden wat er in de prestatieafspraken komt te staan.

Prestatieafspraken OFW, HBV en gemeente Dronten.

Samen optrekken bij de groei van Dronten, het verder verduurzamen van woningen,
het verkorten van de wachttijden en het bevorderen van goed en fijn samen wonen.
Een greep uit de prestatieafspraken voor 2024, die de bestuurders van OFW,
gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) tekenden.
Met deze afspraken willen partijen gezamenlijk en in goed overleg bijdragen aan de kern van de zaak:
prettig wonen en samenleven in de gemeente Dronten, nu en in de toekomst.
De prestatieafspraken zijn gegroepeerd rond drie thema’s:

1.     De groeiende en veranderende vraag naar sociale huurwoningen, waarmee wordt ingezet op onder andere een groei van de betaalbare woningvoorraad, het in kaart brengen van de toekomstige vraag van de verschillende doelgroepen (ouderen, starters, studenten),
een aanpak voor woonfraude en doorstroming van senioren;

2.     Een toekomstbestendige, duurzame en betaalbare sociale woningvoorraad, waarmee in 2024 wordt gekeken naar meer circulariteit en biodiversiteit in woningbouw en woonomgeving;

3.     Leefbare en veilige kernen, buurten en wijken, waarbij partijen inzetten op een betere samenwerking gericht op veerkrachtige wijken en buurten.
De afspraken zijn nu voor één jaar gemaakt.
De gemeente Dronten werkt aan een nieuw Woonperspectief.
Hierin wordt verwoord hoe Dronten zich als woongemeente wil ontwikkelen.
Eind 2023 is deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
In 2024 wordt het perspectief verder uitgewerkt in doelen, strategieën en maatregelen.
Op basis hiervan wordt in 2024 weer toegewerkt naar meerjarenafspraken tussen gemeente, OFW en HBV.

<< Terug naar overzicht

© 2024 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat