Home

Informatie

De Huurders Belangen Vereniging is opgericht op 27 april 2000. De vereniging heeft als doel de belangen te behartigen van de huurders van Oost Flevoland Woondiensten die lid zijn van de HBV in de dorpen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. 

De HBV wil dit doel bereiken door het opbouwen en in stand houden van de organisatie, het beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van informatie, het deelnemen aan overleg, het voeren van acties en het opkomen voor de belangen van haar leden. 

Het hoogste orgaan van de HBV is de ledenraad. De ledenraad wordt “naar evenredigheid samengesteld uit maximaal dertig afgevaardigden van de bewonerscommissies”. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar zegt alleen dat u lid moet zijn van de Bewonerscommissie van uw wijk om zitting te kunnen nemen in de ledenraad. Verder probeert HBV vast te houden aan het principe van evenredigheid door uit ieder dorp een aantal ledenraadsleden aan te stellen.

Het dagelijks bestuur van de HBV bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur wordt verder aangevuld met algemene bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt in overleg met de ledenraad vastgesteld. Ook binnen het bestuur wordt het evenredigheidsprincipe goed in de gaten gehouden, zodat er vertegenwoordiging vanuit alle drie de dorpen is.

De bestuursleden worden door de ledenraad gekozen uit de leden van de HBV. Als er vacatures zijn dan mag het bestuur kandidaten voorstellen, maar ook alle leden van de HBV mogen zichzelf of een ander lid als kandidaat aandragen. Hoe dat precies in z’n werk gaat, staat omschreven in de Statuten. In de statuten kunt u ook alles lezen over de bevoegdheden van het bestuur en de ledenraad. 

Op 14 juli 2021 hebben de voorzitter en secretaris de nieuwe statuten ondertekend op het notaris kantoor te Dronten.
Zo voldoen de statuten aan WBTR.

De ledenraad en het bestuur vergaderen minimaal vier keer per jaar met elkaar. Het bestuur legt aan de ledenraad uit wat ze allemaal gedaan hebben. De ledenraadsleden kunnen op hun beurt zaken onder de aandacht brengen bij het bestuur.

Aanvullend op de Statuten is er een Huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin heeft de HBV onder meer vastgelegd wat de verschillende bestuursfuncties inhouden en hoe de agenda op de verschillende vergaderingen eruit moet zien. 

Een keer per jaar is er de Algemene Ledenvergadering. Iedereen die lid is van de HBV kan op deze vergadering horen wat de HBV het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt bijvoorbeeld ook het financiële verslag besproken. 

Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie bij de HBV of wilt u zitting nemen in de ledenraad, neemt u dan contact met ons op
Jaarverslagen
Onze jaarverslagen zijn via deze website te bekijken. Gebruik hiervoor onderstaande link.
Downloads:
Hieronder kunt diverse informatieve stukken downloaden.
Download:
Download:
Download:

© 2024 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat