Home

Doelstelling

De Huurders Belangen Vereniging is géén onderdeel van Oost Flevoland Woondiensten, maar een onafhankelijke vereniging. Het doel van de HBV is de belangen van de huurders van OFW te behartigen. Dat doel proberen we op verschillende manieren te bereiken. Zo beleggen we bijvoorbeeld bijeenkomsten en verstrekken we informatie aan onze leden. Deelname aan overleg is een van de belangrijkste middelen die we kunnen inzetten om de belangen van huurders onder de aandacht te brengen. Een paar voorbeelden:

1)           Regelmatig overleg met OFW;
2)           Deelname aan overleg over bouw en modernisatie;
3)           Overleg met de gemeente Dronten;
4)           Ledenvergaderingen.

Natuurlijk doen we meer dan praten alleen. De HBV lid van de Nederlandse Woonbond en krijgt daarvan ondersteuning. Als het bijvoorbeeld noodzakelijk zou zijn om een juridische procedure te doorlopen dan kan de Woonbond daarbij helpen. De Woonbond geeft ook cursussen en opleidingen over bijvoorbeeld de huurwetgeving. Zodoende is de HBV goed op de hoogte, om de huurder optimaal van dienst te kunnen zijn. Op het praktische vlak probeert de HBV ook de individuele huurder aandacht te geven. Zo kunt u indien nodig steun krijgen bij  voor- en eindinspectie als u een woning betrekt of verlaat.

Bij problemen betreffende uw woning of woonomgeving die niet door OFW worden opgelost, kunt u contact opnemen met de coördinator van uw dorp of wijk. De coördinator gaat met u aan het werk om te proberen tot een oplossing te komen. Als u er samen met de coördinator nog steeds niet uit komt met OFW, dan heeft de coördinator de mogelijkheid om uw situatie voor te leggen aan het bestuur van HBV. De voorzitter kan in zo’n geval besluiten om uw situatie mee te nemen naar het zeswekelijks overleg tussen HBV en OFW

Bij moderniseringsplannen of een schilderbeurt stelt de HBV een bewonerscommissie samen uit alle bewoners die met de plannen te maken krijgen. De bewonerscommissies praten mee over bijvoorbeeld het ontwerp en de kleurkeuze. Een commissielid zit niet op persoonlijke titel in de bewonerscommissie, maar vertegenwoordigt de wijk, de straat of het complex waar hij of zij woont.

De HBV vindt het belangrijk dat bewoners in een vroeg stadium bij plannen voor modernisering of grootonderhoud betrokken worden. Tenslotte bent u als bewoner het beste op de hoogte van er speelt in uw wijk, en wat er voor de wijk belangrijk is.

Wilt u weten waar de HBV zich allemaal voor inzet, kijkt u dan eens onder nieuws.

© 2024 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat