Home

Uitslag enquête

Dronten - 31 augustus 2015.  De reden dat de HBV dit jaar heeft gekozen voor de enquête is dat, de HBV is wettelijk verplicht al haar leden te informeren over wat ze in het jaar hebben gedaan.

Maar de HBV wil van haar leden weten wat ze eventueel verbeterd willen zien, waar ze ontevreden over zijn maar ook juist heel tevreden over zijn. Zo kan de HBV beter inspelen voor wat haar leden belangrijk is, en zo de dienstverlening optimaliseren. Gezien er veel gebruik is gemaakt van de ruimte voor eventuele opmerkingen willen wij u met dit nieuwsbericht informeren over de uitslag van de enquête. Alle opmerkingen hebben we samengevat hieronder in het overzicht.
 
 
Veel huurders weten niet dat ze rechten hebben, dit hebben huurders zeker wel.
Twijfelt u over iets waarvan u denkt heb ik hier als huurder recht op, bel of mail de HBV.
Telefoonnummer: 06 81375469
E-mail: info@huurdersbelangenvereniging.nl
 
Veel leden hebben de opmerking ruimte gebruikt over de verhuurdersheffing, die door word berekend aan de huurder d.m.v. huurverhoging. Veel mensen kunnen hierdoor niet verhuizen om zo voor een goede doorstroming te zorgen. Huurders die gezien hun leeftijd geen hypotheek kunnen krijgen en daarom elk jaar de extra huurverhoging krijgen vanwege hun inkomen. Huurders die net buiten de huurtoeslaggrens vallen. Dit is zowel bij de HBV als de OFW bekent, en helaas ondanks ons protest op het binnenhof in Den Haag en onze petities heeft minister Blok dit beleid kunnen doorvoeren. Waardoor vele huurders in financiële problemen zijn gekomen en huurders die niet meer kunnen verhuizen al zouden ze willen.
 
Moderniseringshuurverhoging word verward met inflatie en/of verhuurdersheffing.
Moderniseringshuurverhoging gaat in bij mutatie/verhuizing voor de nieuwe huurder,
niet voor de zittende huurder. Bent u gemoderniseerd en u krijgt in juli de huurverhoging is dit de inflatie plus verhuurdersheffing die minister Blok heeft ingevoerd. Maar dit heeft niets te maken met het feit of u wel of niet bent gemoderniseerd.
 
Ook opmerkingen dat 1 persoon in een groot eengezinswoning komt te wonen ondanks dat er ook gezinnen voor deze woningen op de wachtlijst staan. Dat kan te maken hebben met inkomen, OFW mag per jaar een paar huurders een woning aanbieden met een hoog inkomen. Maar OFW kan en mag deze scheefhuurder geen goedkoper woning aanbieden. Ook door de wachtlijst kan het zijn dat het persoon de woning krijgt aangeboden i.p.v. het gezin. Bovenaan de wachtlijst gaat voor, deze staat immers ook het langst op de wachtlijst als  woningzoekende.
 
Een vraag waarom de waslijnpalen nooit worden vervangen. Die horen niet meer bij de woning, net als er vroeger in sommige woningen losse linnenkasten stonden. OFW heeft deze uit het bestand gehaald, bewoners die deze hadden mochten deze wel houden maar vallen niet meer onder onderhoud OFW. Dit geld ook voor de waslijnpalen.
 

Er kwam een opmerking dat men ook het financieel jaarverslag wilde ontvangen samen met het jaarverslag. Het financieel jaarverslag ligt altijd bij de jaarvergadering voor inzage en eventueel vragen en/of opmerkingen. Wilt u het financieel jaarverslag per post ontvangen kan dit altijd, bel of mail de HBV en wij sturen u het toe.
 
Ook een opmerking dat een toekomstige kopers geen advies kunnen krijgen van de OFW of de Nederlandse Woonbond. OFW is een verhuurder maar kan u wel verwijzen naar instanties die u kunnen helpen met de eerste koopwoning. De Nederlandse Woonbond niet, die is er enkel en alleen voor huurders. Voor persoonlijke hulp of advies van de Woonbond moet u wel persoonlijk lid zijn. Of lid van de HBV zijn,  die zijn lid van de Woonbond en kunnen voor u mocht dit noodzakelijk zijn voor u advies en/of hulp inwinnen.
 
Veel opmerkingen over de achterpaden/brandgangen, die overwoekerd worden door onkruid en overhangend groen. Elke bewoner is verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen achterpad, eigen groen mag niet overhangen op het achterpad. Is u schutting omgevallen dient u deze zelf te verwijderen, ook het bijhouden van het onkruid buiten uw poortdeur. Maar als de buren hier niks aan doen meld dit bij OFW zodat ze de verantwoordelijke huurder hierop kunnen aanspreken. Ook al is u buurman een koper, niet alle achterpaden zijn namelijk van de gemeente maar van OFW.
 
 
Tijdelijk verhuizen tijdens modernisering was een opmerking van een huurder, HBV wilt u waarschuwen hiervoor. Als u namelijk tijdens de modernisering een andere woning wilt huren, en weer terug wilt komen in uw oude maar gemoderniseerde woning krijgt u moderniseringshuurverhoging. U bent dan namelijk een nieuwe huurder in een gemoderniseerde woning, want u heeft tijdens modernisering elders een woning gehuurd en bent u nu een nieuwe huurder van uw oude maar gemoderniseerde woning.
 
 
Er kwamen opmerkingen dat sommige onderhoud reparties langer duurder ten opzichte van andere reparties in de woning. Dit kan te maken hebben dat er materialen besteld moeten worden en er een levertijd op zit. Of dat de reparatie word uitbesteed en niet gedaan word door de eigen monteur van OFW. De agenda van OFW kan alles worden ingepland, maar word het uit besteed is OFW afhankelijk van het bedrijf zijn agenda voor dat er een afspraak gemaakt kan worden met de huurder.
 
Op 27 augustus jl. hebben we de resultaten gepresenteerd aan OFW.
OFW  heeft het bestuur van de HBV toegezegd met deze resultaten intern aan de slag te gaan.
En na te gaan of zij hierin punten kunnen verbeteren zo niet aan te passen.
 

 

<< Terug naar overzicht

© 2023 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat