Home

Petitie: Huurdersheffingen de wereld uit!

Dronten - 4 maart 2019.  Sinds 2013 betalen woningcorporaties miljarden aan belastingen

(Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting). 
Afgelopen jaar is daar de derde heffing bijgekomen; de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive).
Hierdoor kunnen woningcorporaties minder investeren in nieuwbouw en het verduurzamen van woningen.
Huurders zijn hier dus de dupe van. 
De laatste heffing vormt voor een aantal huurders de aanleiding om een landelijke petitie op te starten.
Teken jij ook?
De initiatiefnemers roepen huurders, medewerkers en iedereen die de sociale huisvesting een warm hart toedraagt op om de petitie te tekenen.
Teken jij ook?
Klik dan
 hier.
Bijna 4 maanden huur naar Den Haag
Van de 12 maanden huur die de huurder betaalt, droegen woningcorporaties tot nu toe drie maanden af aan Den Haag (Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting).
Dit stijgt naar bijna 4 maanden, omdat daar ook nog de ATAD bijkomt. 
Deze heffing is bedoeld om belastingontduiking van multinationals tegen te gaan, maar wordt nu op grond van verkeerde redenen opgelegd en voert bovendien de belastingdruk van de woningcorporaties onevenredig en onnodig op (tot ± 30%).
Doel petitie
Met de petitie willen de initiatiefnemers bereiken dat in ieder geval de ATAD afgeschafd wordt voor woningcorporaties. 
Daarnaast willen ze een een herbezinning op de huidige behandeling van de sociale huisvesting.
Dit met als doel de andere heffingen op de corporaties te laten vervallen,
zodat die hun vrijgekomen gelden kunnen investeren in een volwaardige, duurzame en betaalbare sociale huursector

<< Terug naar overzicht

© 2021 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat