Home

Algemene ledenvergadering HBV

Dronten - 17 mei 2023.  Mei 2023 Dronten.

Geachte,
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Welke gehouden zal worden op woensdag 24 mei 2023 in het zalencentrum,
de Open Hof aan de Zuid 2 te Dronten, aanvang 20.00 uur.
De koffie zal vanaf 19.30 uur voor u klaarstaan.
AGENDA.
  1. Opening en voorstellen bestuursleden, ledenraadsleden, RVC leden.
  2. Vaststellen notulen ALV van 18 mei 2022.
  3. Algemeen jaarverslag.
  4. Financieel jaarverslag, Begroting 2023
  5. Verslag kascommissie.
  6. Pauze.
  7. Presentatie zonnepanelen voor huurders OFW door Dhr. Kars van Orsel.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.
De notulen van de ALV 18 mei 2022 en de begroting 2023 liggen voor aanvang van de vergadering, voor u klaar in de zaal.
Zijn uw buren, familie, kennissen of vrienden ook huurder van OFW?
Neem ze deze avond mee, ook al zijn ze geen lid van de HBV ze zijn van harte welkom.
 
 
Download:

<< Terug naar overzicht

© 2024 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat