Home

Betaalbaarheid voor huurders behouden,

Dronten - 18 april 2024.  ondanks hogere huuraanpassing in 2024.

Per 1 juli 2024 worden de huurprijzen bij woningcorporaties aangepast. 
De overheid bepaalt de maximale huurverhoging, die dit jaar 5,8% is. 
OFW heeft in samenspraak met de Huurders Belangen Vereniging (HBV) besloten de huurprijzen voor 2024 aan te 
passen met een verhoging tussen 4,8% en 5,8% voor woningen en 5,3% voor kamers. 
Deze beslissing komt voort uit de aanzienlijke stijging van kosten van meer dan 10% waar ook OFW mee te maken heeft gehad.

De kostenstijging gaat al een aantal jaren harder dan de huren mogen stijgen. 
Vorig jaar heeft OFW gemiddeld genomen de huren zelfs verlaagd
(huurders met de laagste inkomens tot 120% van het sociaal minimum kregen toen een huurverlaging). 
Omdat kosten blijven stijgen, is OFW genoodzaakt om dit jaar een hogere huurverhoging door te voeren dan voorgaande jaren.

Noek Pouw, directeur bestuurder OFW: 
“Deze aanpassing is essentieel om de kwaliteit van onze woningen te handhaven,
waar nodig te verbeteren en om woningen te verduurzamen en te bouwen. 
Daar is dringend behoefte aan. 
Het is daarom goed dat het Rijk ons deze ruimte geeft en tegelijk ook zorgt dat de koopkracht van huurders op peil
blijft door noodzakelijke inkomensmaatregelen.”

Gekoppeld aan stijging lonen en uitkeringen
De (maximale) huurverhoging is dit jaar door het Rijk gekoppeld aan de stijging van lonen en uitkeringen, 
waardoor de inkomensstijging de huurverhoging grotendeels compenseert. 
Daarnaast is de hoogte van de huurtoeslag per 2024 gestegen met gemiddeld 34 euro per maand,
wat de financiële last voor huurders verlicht. 
Voor huurders van OFW betekent dit dat het besteedbaar inkomen in 2024 gemiddeld meer stijgt dan de huur.

Besparen door verduurzamen
Door verduurzaming, besparen huurders op hun energielasten. 
OFW benadrukt dat het handhaven van betaalbare huurprijzen prioriteit blijft. 
Zo leidt verduurzaming van woningen tot besparingen voor huurders op de energielasten. 
Ook past OFW een lagere huurverhoging toe voor woningen die de komende jaren gemoderniseerd worden of een lager energielabel hebben. 
En kan een huurder zich altijd bij OFW melden indien de huur niet te betalen is.

Voorzitter HBV, Claudia van Loveren vult aan: “Huurverhoging vindt niemand leuk. 
Maar de huren zijn (naast verkoop van woningen) de enige inkomstenbron van OFW. 
Wij willen voor al onze huurders duurzame woningen met lagere energiekosten. 
Om dit waar te maken en om de groeiende vraag naar huurwoningen aan te pakken, is deze huurverhoging helaas noodzakelijk.”

Huurders worden voor 1 mei geïnformeerd over de nieuwe huurprijzen van hun woning. 
Meer informatie is ook te lezen op: 
https://ofw.nl/huurverhoging

<< Terug naar overzicht

© 2024 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat