Home

"Embargo tot dinsdag 27 november 22.00 uur."

Dronten - 27 november 2012.  Plannen regering desastreus voor volkshuisvesting
Huurders, woningzoekenden en verhuurders worden zwaar getroffen door het nieuwe regeringsbeleid. De huren moeten fors omhoog, het puntenstelsel wordt afgeschaft en er komt een extra heffing die het verhuurders onmogelijk maakt om nog te investeren.


Huurders Belangen Vereniging (HBV) roept samen met Oost Flevoland Woondiensten (OFW) bewoners en iedereen die de sociale volkshuisvesting een warm hart toedraagt, op om de petitie ‘Huuralarm’ van de Woonbond te tekenen.

De HBV en OFW doen een klemmend beroep op de politiek om niet akkoord te gaan met € 2 miljard aan verhuurderheffing. De huurverhogingen en investeringsstops die daar het onvermijdelijke gevolg van zijn moeten worden voorkomen. De Woonbond is een online petitie gestart tegen de huurmaatregelen in het regeerakkoord. Met de petitie roepen zij politiek Den Haag op om huren betaalbaar te houden en de woningmarkt uit het slop te trekken. HBV en OFW steken de koppen bij elkaar voor diverse acties. Voor nu worden alle gedupeerden opgeroepen om de petitie ‘Huuralarm’ van de Woonbond te tekenen.

Nieuwbouw en modernisering
Voor de geplande moderniseringsprojecten van OFW, Chaletwoningen in Dronten, Greente Zuid en Spelwijk in Swifterbant, betekent dit dat deze projecten niet kunnen worden uitgevoerd zoals dit bij voorgaande projecten is gedaan. De net gestart nieuwbouw in de Gilden is voorlopig het laatste nieuwbouwproject. De nieuwbouw gepland achter de WoonArk en de Woonzorgzone in Swifterbant worden door OFW voorlopig niet uitgevoerd. Ook investeringen met betrekking tot het energiezuiniger maken van de woningen kunnen niet worden gedaan. Dit betekent dat OFW de woonlasten voor haar huurders niet verder terug kan brengen.

Huurverhoging
Op dit moment zijn huurders gewend aan een inflatievolgende huurverhoging. Het kabinet wil hier bovenop een extra huurverhoging doorvoeren. Dit komt neer op 1,5 procent extra huurverhoging voor inkomens tot 33.000 euro, 2,5 procent extra voor de inkomens tussen 33.000 en 43.000 euro en 6,5 procent voor inkomens boven 43.000 euro. De inflatie bedraagt momenteel 2,5 procent, de huurverhogingen moeten dan met 4, 5 of 9 procent worden verhoogd! Een forse stijging dus voor zittende huurders.

Maximum huurprijs
De huidige maximum huurprijs is gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) waarbij een relatie wordt gelegd tussen kwaliteit en huurprijs van de woningen. Het huidige kabinet wil de maximum huur stellen op 4,5 procent aan de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Voor mensen met een inkomen boven 43.000 euro geldt geen bovengrens. Naar verwachting brengt deze huurverhoging voor OFW te weinig geld op om de heffing te betalen. Woningen verkopen is dan het enige alternatief om aan geld te komen. OFW is wel bereid om woningen te verkopen, maar dit is maar beperkt haalbaar gezien de huidige koopwoningenmarkt.

Investeringen niet meer mogelijk
Woningcorporaties moeten vanaf 2014 800 miljoen euro aan het Rijk betalen. Deze heffing heeft het vorige kabinet ingesteld voor verhuurders met meer dan tien woningen. Kabinet Rutte 2 wil deze heffing geleidelijk verhogen van 1,3 miljard in 2014 naar 2 miljard in 2017. De eerste heffing betekende voor OFW 1,4 miljoen euro per jaar.  Vanaf 2014 wordt de heffing 2,2 miljoen oplopend naar 3,4 miljoen euro per jaar in 2017. Dit staat gelijk aan ongeveer twee maanden huur per jaar. Door deze lastenverzwaring heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) besloten vanaf 2014 geen leningen meer te verstrekken aan corporaties. Door deze maatregelen kan OFW niet meer investeren in nieuwbouw, modernisering, leefbaarheid en het energiezuiniger maken van woningen.

<< Terug naar overzicht

© 2020 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat