Home

Prestatieafspraken OFW, HBV en Gemeente Dronten:

Dronten - 11 december 2020.  extra inspanning in bijzondere tijden.


Een nieuwe vorm van buurtschouw, goede aansluiting woningvoorraad op behoefte huurders en aandacht voor veilige en leefbare wijken, ook voor bijzondere doelgroepen.
Vanmorgen tekenden bestuurders van Oost Flevoland Woondiensten (OFW), gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) de prestatieafspraken tussen hen voor 2021 en 2022.

Directeur-bestuurder Noek Pouw van Oost Flevoland Woondiensten gaf aan terug te kijken op een bijzonder jaar waarin het belang van voldoende,
goede huisvesting en een prettige woonomgeving voor iedereen heel duidelijk geworden is. 

"Betaalbaarheid en duurzaamheid blijven heel belangrijk.
Daarnaast willen we samen met de gemeente nog beter in kaart brengen of onze woningvoorraad voldoende aansluit op de persoonlijke behoeften van onze huurders en woningzoekenden, nu en in de toekomst.
We kijken wat we kunnen betekenen voor starters, huurders met een zorgvraag en eventueel ook middeninkomens.”

Wethouder Peter van Bergen benadrukt de goede samenwerking tussen gemeente en de woningcorporatie.

"Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er nieuwe woningen worden gebouwd in zowel Biddinghuizen, Dronten als in Swifterbant.
Daarbij gaat het niet alleen om stenen, maar vooral ook het sociale aspect.
Er liggen belangrijke relaties met het sociaal domein, die aandacht vragen.
Gelukkig is dat ook voor OFW belangrijk en trekken we hier intensief samen in op."

Gemeente Dronten en OFW krijgen steeds vaker te maken met de huisvesting van bijzondere doelgroepen,
zoals bewoners die uitstromen vanuit een zorginstelling.
Dat vraagt naast het (tijdig) beschikbaar hebben van passende huisvesting ook extra inspanning als het gaat om goede ondersteuning en begeleiding.

Claudia van Loveren, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging kan zich goed vinden in het resultaat:

"Wij zijn vooral content over een nieuwe vorm van buurtschouw die wordt toegepast.
Bij zo’n buurtschouw schenken wij bijvoorbeeld ook graag aandacht aan de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de dorpen.
Een prettige en veilige woonomgeving is voor onze huurders van groot belang."  

 

<< Terug naar overzicht

© 2024 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat