Home

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Dronten - 9 mei 2017.  Welke gehouden zal worden op woensdag 7 juni 2017 in het kerkcentrum,
de Open Hof aan de Zuid 2 te Dronten, aanvang 20.00 uur.
De koffie zal vanaf 19.30 uur voor u klaarstaan.


AGENDA.
1) Opening en voorstellen bestuursleden.
2) Mededelingen.
3) Ledenraad.
4) Algemeen jaarverslag.
5) Financieel jaarverslag.
6) Verslag kascommissie.
7) Benoeming kascommissie.
8) Huidige stand van zaken.
9) Pauze.
10) Presentatie over zonnepanelen voor en tijdens gebruik,
      gepresenteerd door Dhr. Nico Huisman van firma Nooter.
11) Vragen n.a.v. presentatie zonnepanelen aan Dhr. Nico Huisman.
12) Rondvraag.
13) Sluiting. 

Namens het bestuur HBV
De voorzitter Dhr. Corjanus

<< Terug naar overzicht

© 2023 Huurders Belangen Vereniging | Realisatie: Sybit - Software op Maat | Ontwerp Ruiter Webdesign Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat